Disclaimer

Voetbaldoeltjes.nl is onderdeel van Multistores.nl v.o.f., welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 61774367.
Wanneer u een van de websites van Multistores bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt, stemt u in met de voorwaarden vermeld in deze disclaimer. Onder Multistores vallen sowieso de volgende websites: (www.)rokerspaal.nl, (www.)schapenvacht.net, (www.)voetbaldoeltjes.nl, en (www.)trendywonen.nl.
Multistores.nl  heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen.
Bij Multistores wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal Multistores nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.

Aansluitend op dit laatste punt, zal Multistores dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.


Het gebruik van alle informatie op de website(s) van Multistores is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker.
De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van Multistores liggen bij Multistores .
Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van Multistores niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Multistores informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.